Afdrukken

Sponningfrezen - sponningfrees - houtbewerking

Sponningfrezen - sponningfrees - houtbewerking

Sponningfrezen

 


Schacht 6 mm

Sponningfrezen met 6 mm schacht.

Schacht 8mm

Sponningfrezen met 8mm schacht.

Schacht 12mm

Sponningfrezen met 8mm schacht